April 29, 2017
Skieurs.
Saillagouse, França.

April 29, 2017
Eli Pola and Xavi Polo.
Saillagouse, França.

April 29, 2017
Promotion.
Saillagouse, França.

April 29, 2017
Tulips.
Saillagouse, França.

April 29, 2017
Catalan.
Saillagouse, França.

April 29, 2017
Rita.
Saillagouse, França.

April 29, 2017
Church.
Saillagouse, França.

April 29, 2017
Westfalia.
Llo, França.

April 29, 2017
Carmela, Alfonso, Dolors, Jero, Polo and Eli.
Sant Feliu, Llo, França.

April 29, 2017
Polo.
Sant Feliu, Llo, França.

April 29, 2017
Carmela.
Sant Feliu, Llo, França.

April 29, 2017
Sant Feliu.
Llo, França.

April 29, 2017
Pyrenees.
Sant Feliu, Llo, França.

April 29, 2017
Dolors and Joan house.
Saillagouse, França.

April 29, 2017
Alfonso Reina and Jero Rodríguez.
Saillagouse, França.

April 29, 2017
Marine Le Pen and Zavatta.
Saillagouse, França.