February 12, 2017
Shopwindow curtain.
Carrer dels Banys, La Garriga, Barcelona.


February 12, 2017
Mail.
Carrer dels Banys, La Garriga, Barcelona.


February 12, 2017
Espelta.
Carrer Centre, La Garriga, Barcelona.


February 12, 2017
Mist.
Turó d'en Bessa, Parc Natural del Montseny, Barcelona.