March 31, 2016
Santi Canet #2.
Plaça Prat de la Riba, Mollet del Vallès, Barcelona.

March 31, 2016
Santi Canet #1.
Plaça Prat de la Riba, Mollet del Vallès, Barcelona.

March 31, 2016
Line cloud.
www.cal42.cat · Mollet del Vallès, Barcelona.

March 31, 2016
Drawing a woman pushing pram.
www.cal42.cat · Mollet del Vallès, Barcelona.

March 31, 2016
Drawing a dog tugging on leash.
www.cal42.cat · Mollet del Vallès, Barcelona.