June 11, 2015
Francesc wearing my helmet #2.
Lucania II. Carrer Terol, Barcelona.

June 11, 2015
Francesc wearing my helmet #1.
Lucania II. Carrer Terol, Barcelona.

June 11, 2015
Emma Balea, Cristina Forés and Susanna Aguilera at Ràdio Mollet.
El Lledoner. Mollet del Vallès, Barcelona.

June 11, 2015
Cristina Forés and Susanna Aguilera at Ràdio Mollet.
El Lledoner. Mollet del Vallès, Barcelona.