May 23, 2015
Expo Dino XXL.
Pla de Ca l'Estrada, Mollet del Vallès, Barcelona.


May 23, 2015
Violeta finding spelling mistakes.
Carrer Castelao, Mollet del Vallès, Barcelona.